fbpx

Message from
Founders

“การเข้าถึงศักยภาพที่แท้จริงของคนเรา
เริ่มต้นจากการประเมินให้ได้ก่อนว่าปัจจุบัน เราอยู่ที่ไหน..”

“การเข้าถึงศักยภาพที่แท้จริงของคนเรา
เริ่มต้นจากการประเมินให้ได้ก่อนว่าปัจจุบัน
เราอยู่ที่ไหน..”

Play Video

ภาพสุดท้ายของ ‘การเรียนรู้ที่มีความหมาย’ เพื่อสร้างเส้นทางการเติบโตของแต่ละบุคคล ที่ทุกองค์กรพยายามไปให้ถึง คือการที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ในสิ่งที่ตัวเองขาดไปอย่างแท้จริง หรือที่เรามักเรียกกันว่า ‘Personalized Learning’ แต่ในองค์กรใหญ่ๆ เรามักจะได้ยินชื่อนี้ผ่านคำว่า Individual Development Plan (IDP) โจทย์ที่ท้าทายที่สุดของกระบวนการนี้
คือ ‘จะทำยังไงเราถึงจะมองเห็นความสามารถที่ซ่อนอยู่ของคนหนึ่งคนได้อย่างตรงจุดและชัดเจน’ ..
ชัดเจนให้มากพอที่จะสร้างเส้นทางการเติบโตให้กับคนคนนั้นได้อย่างถูกจุด 

เพราะการเรียนรู้ที่ไม่สามารถประเมินจุดตั้งต้น หรือสถานะปัจจุบันของ Learner ได้
ก็ไม่ต่างอะไรกับการเดินไปข้างหน้าแบบตาบอด

พวกเราทีม ‘BASE Playhouse’ เชื่อมาตลอดว่าตัวแปรสำคัญที่จะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้จริง เกิดจากกระบวนการวัดและประเมินที่ท้าทายกรอบความเชื่อเก่าๆ ของการทำข้อสอบแบบ traditional ให้กลายไปเป็น ‘บททดสอบ’ หรือ ‘challenge’ ที่ออกแบบมาเพื่อดักจับหลักฐานและร่องรอยของความสามารถ (Ability Footprint) ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้น และเป็นข้อพิสูจน์ได้อย่างแท้จริงว่าคนคนนั้นสามารถทำสิ่งสิ่งนั้นได้จริง (evidence-based evaluation) โดยตัด Bias ต่างๆ ของมนุษย์ออกไปให้มากที่สุด จนทำให้เราเห็นช่องว่างของความสามารถ (competency gap) ของแต่ละคนได้อย่างชัดเจนและแม่นยำ

SEEN ถูกพัฒนาขึ้นจากโจทย์นั้น โดยกลุ่มคนที่มีความเชื่อแบบนั้น ด้วยกระบวนการวัดประเมินที่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือมากมายรองรับ และถูกทดสอบความแม่นยำหลายต่อหลายครั้ง ด้วยกระบวนการวัดประเมินที่ได้มาตรฐาน .. ผสมกับการกล้าก้าวออกจากกรอบ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเปิดเผยความสามารถที่ซ่อนอยู่ของแต่ละคน เพื่อเปิด ‘โอกาส’ และสร้าง ‘ความเท่าเทียม’ ให้กับคนที่มีความสามารถ ‘ทุกคน’ ในการแสดงตัวตนและศักยภาพของตัวเองออกมาให้เต็มที่ที่สุด โดยไม่ยึดติดอยู่กับแค่ Resume, Transcript, กระดาษเพียงแค่ไม่กี่แผ่น หรือทักษะในการเล่าเรื่องที่แต่ละคนอาจจะมีไม่เท่ากัน และทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการสัมภาษณ์งานแบบเดิมๆ ที่เราต่างก็น่าจะเคยเจอกันมา

เราไม่ได้มอง SEEN เป็นแค่เครื่องมือ แต่เรามอง SEEN เป็นอนาคตของการเปิดเผยความสามารถ ทุกรูปแบบที่ส่งมอบประสบการณ์แบบใหม่ที่ไม่เหมือนการทำข้อสอบ เพื่อให้ทั้ง คนทั่วไปและองค์กร สามารถหา ‘Fitting’ หรือ ‘ความเข้ากัน’ ของกันและกันได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

 

ทั้งในมิติของการ Recruitment, Assessment, หรือ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของทีม เพราะเราเชื่อว่าทุกความสามารถ ‘วัดได้’  และสามารถหา Fitting ที่เหมาะสมได้เสมอ ถ้าเรามองลึกลงไปมากพอ เราแค่ต้องกล้าเริ่มมองให้ลึกขึ้นเท่านั้นเอง และ SEEN เป็นสิ่งนั้น ที่จะทำให้คุณมองได้ลึกขึ้นแบบที่ไม่เคยมองมาก่อน

ถ้าคุณมีความเชื่อแบบเดียวกันกับเรา เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถซ่อนอยู่ที่รอการเปิดเผย
มาร่วมกันเปลี่ยนวิถีของการตัดสินศักยภาพของคนหนึ่งคนด้วย SEEN
แล้วทำให้ทุกความสามารถถูกมองเห็นได้ไปพร้อมๆ กันกับเราครับ

ถ้าคุณมีความเชื่อแบบเดียวกันกับเรา เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถซ่อนอยู่ที่รอการเปิดเผย มาร่วมกันเปลี่ยนวิถีของการตัดสินศักยภาพของคนหนึ่งคนด้วย SEEN แล้วทำให้ทุกความสามารถถูกมองเห็นได้ไปพร้อมๆ กันกับเราครับ

เมธวิน ปิติพรวิวัฒน์

Co-Founder